5 головних принципів успішного проведення SWOT-аналізу

Кому і для чого потрібен SWOT-аналіз. Як його правильно проводити. Які види SWOT-аналізу існують і в якій ситуації їх застосовувати.

Починаючи будь-який бізнес-проект, багато хто стикається з необхідністю планування своїх дій на короткий або тривалий проміжок часу. Для того щоб планування було адекватним поточної ситуації, необхідно врахувати власні можливості, які можна використовувати для досягнення мети, вади, які могли перешкодити цьому, а також вплив зовнішніх факторів на успіх підприємства. Одним з ефективних методів оцінки є SWOT-аналіз, який дозволить, враховуючи всі реалії, побудувати найбільш ефективну стратегію просування, збуту, рекламних кампаній і будь-якої діяльності, що стосується життя проекту.

Що таке SWOT-аналіз

В даний час існує декілька методів оцінки поточного становища компанії, які довели свою практичну ефективність при стратегічному плануванні. Найпопулярнішими є SNW-аналіз і SWOT-аналіз.

SNW-аналіз дозволяє виявити переваги та недоліки компанії, а також врахувати особливості організації, які не можна віднести ні до перших, ні до других. У той же час SNW не враховує факторів зовнішнього світу, які також дуже сильно можуть впливати на успішність тієї чи іншої стратегії.

SWOT-аналіз полягає в оцінюванні плюсів і мінусів компанії в перспективі досягнення мети або виконання поставленого завдання, а також всі можливості і ризики зовнішнього середовища, в якій ця компанія існує. Цей метод незамінний при стратегічному плануванні і постановці цілей і завдань організації, а також для вибору способів їх досягнення та вирішення.

Назва SWOT являє собою англійську абревіатуру: Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості), Threats (загрози). Саме ці параметри оцінюються в аналізі.

Які питання вирішує застосування SWOT-аналізу

SWOT-аналіз в першу чергу спрямований на оцінку всіх факторів, які можуть вплинути на досягнення компанією поставленої мети. Тому виконувати цей аналіз потрібно, спираючись на конкретну задачу.

SWOT допомагає відповісти на такі питання:

 • якими ресурсами володіє компанія і що буде необхідно для досягнення поставленої мети;
 • який ресурс буде витрачений на досягнення мети;
 • які ресурси можна залучити з зовнішнього середовища;
 • що перешкоджає досягненню мети всередині компанії;
 • які чинники у зовнішньому середовищі можуть уповільнити або ускладнити досягнення поставлених цілей;
 • в якості загального висновку - чи досяжна поставлена ​​перед компанією мета і за яких умов це можливо;

Простіше кажучи, застосовуючи цей метод, аналітик ясно бачить, що можна зробити для досягнення мети, якими засобами володіє компанія для цього, і чи є кошти досягнення мети, які можна взяти з зовнішнього світу. Також оцінюються фактори ризику та способи їх запобігання.

Відео: що таке SWOT-аналіз і як його зробити

Суть і різновиди SWOT-аналізу

SWOT-аналіз являє собою опис всіх вищеназваних чинників, а його результати найчастіше візуалізують в формі таблиці.

Таблиця SWOT

Всередині компаніїУ зовнішньому світі
перевагиСюди вноситься все, що сприяє досягненню компанією цілей стратегічного планування (сильні сторони компанії)Сюди можна віднести всі фактори, що сприяють розвитку і досягненню цілей (можливості). Наприклад, зростання попиту на даний товар або послугу, подорожчання певних активів, що є в розпорядженні організації і т. Д.
недолікиВ цей осередок вноситься все, що може обмежувати
в досягненні мети всередині компанії (слабкі сторони компанії)
В цей осередок вписуються економічні, політичні, соціальні, ринкові та інші фактори, які можуть негативно вплинути на реалізацію поставлених цілей (загрози)

Експрес-аналіз

Експрес-аналіз - це найпростіша і швидка форма проведення аналізу. Вона включає облік і оцінку внутрішніх і зовнішніх чинників з таблиці, наведеної вище. Всі ці фактори аналізуються і зводяться в наступну таблицю, яка називається перехресної матрицею. У цю матрицю вносяться тільки ті фактори, які можна співвіднести між собою. Наприклад, високі темпи виробництва (сильна сторона підприємства) дозволять скористатися високим попитом на товар (можливість). Або недостатність досвіду (слабка сторона) може перешкодити реалізувати поставлені завдання в умовах високої конкуренції (загроза).

Перевагою експрес-аналізу є його простота і можливість зробити швидко. А також така форма SWOT-аналізу дозволяє відобразити внутрішні і зовнішні чинники в їх взаємодії, що важливо для формування стратегії організації.

Недоліком такого аналізу є його поверховість і той факт, що в матрицю не потрапляють ті елементи, які також можуть мати важливе значення для розвитку компанії, але їх не можна пов'язати з можливістю або загрозою.

Таблиця: перехресна матриця SWOT

Сильні сторониСлабкі сторони
можливостіСильна сторона, яка дозволить скористатися такими можливостями, як ...Слабка сторона, яка може перешкодити скористатися такою можливістю, як ...
загрозиСильна сторона, яка дозволить нейтралізувати або мінімізувати ризики при виникненні таких загроз, як ...Слабка сторона, яка може перешкодити виконанню поставлених завдань в разі виникнення наступних загроз ...

зведений аналіз

Зведений аналіз - це аналіз як справжнього моменту, так і довгостроковому періоді розвитку компанії або продукту. Цей вид аналізу найчастіше використовується в комплексі з іншими інструментами дослідження ринку. Для проведення зведеного аналізу необхідно виписати всі фактори в таблицю SWOT, потім оцінити кожен фактор з точки зору його ваги для компанії і ймовірності його виникнення в майбутньому.

Зведений аналіз робиться ретельно, в процесі використовуються дані, отримані шляхом інших досліджень, по можливості ситуація досліджуваної компанії порівнюється з ситуацією конкурентів. А також розробляються методи поліпшення ситуації.

змішаний аналіз

Змішаний тип аналізу попросту поєднує в собі два попередніх. Це детальне дослідження позицій фірми на перспективу, результати якого вносяться в перехресну матрицю.

принципи проведення

Щоб результати SWOT-аналізу мали достовірність, важливо дотримуватися деяких принципів при його проведенні:

 1. Уникати суб'єктивності. Якщо ви оцінюєте продукт, то його унікальність і корисність повинні бути не вашим особистою думкою, а результатом опитувань, фокус-груп або інших досліджень, що дозволяють статистично достовірно оцінити думка ринку. Сильні і слабкі сторони повинні вважатися такими не на думку аналітика, а за результатами проведених досліджень і в порівнянні з аналогічним продуктом конкурентів.
 2. Ставити максимально конкретні цілі. Просто оцінювати ситуацію безглуздо, якщо немає критерію оцінки, яким стає значимість досліджуваних факторів для мети. Треба від чогось відштовхуватися. Чим конкретніше буде мета, тим вірогідніше і корисніше в практичному застосуванні буде результат.
 3. Чітко класифікувати елементи SWOT по таблиці. Не варто плутати зовнішні загрози зі слабкими сторонами або можливості з ресурсами. Мода на ваш продукт буде вашої можливістю збільшити продажі, а висока якість продукту (знову ж таки, в порівнянні з конкурентами і на думку ринку) буде вашою сильною стороною.
 4. Комбінувати SWOT з іншими методами дослідження. Важливо, щоб елементами матриці були домисли аналітика, а реально підтверджені практикою або дослідженнями факти. Чим більше інформації доступно аналітику, тим точніше буде результат.
 5. Аналізувати тільки ті фактори, які будуть потрібні для досягнення поставлених завдань і вибудовування потрібної стратегії.

Всі слабкі і сильні сторони, загрози і можливості визначаються фактичними даними і результатами маркетингових іслледованій, наявними у відкритому доступі або отриманими аналітиком

У деяких випадках необхідно враховувати тільки ті слабкі і сильні сторони всередині компанії, на які можна вплинути. Один знайомий маркетолог розповідав про те, як був збудований SWOT-аналіз діяльності виробничої організації, з якою він працював. При цьому було вирішено оцінювати максимально окреслену і піддається впливу область: діяльність відділу продажів. Ні продукт, ні виробнича діяльність при цьому не враховувалися, оскільки реконструювати планували саме менеджмент даного відділу з метою збільшення продажів (на той момент компанія працювала собі в збиток). Мета була також поставлена ​​максимально конкретна і доступна для розуміння в цифровому еквіваленті: розробити стратегію збільшення продажів уже існуючого продукту без модернізації виробництва (на це в той момент у компанії просто не було ресурсу). Саме така конкретна постановка питання привела до ефективності стратегічного планування в подальшому.

Для чого і кому потрібен SWOT-аналіз

SWOT-аналіз - інструмент, який має потрібний ефект при правильному його застосуванні. Як і сокиру, який буде відмінно рубати дрова, але абсолютно не підходить для приготування каші (хоча у російських солдатів на цей рахунок може існувати інша думка), SWOT-аналіз буде корисним, лише якщо застосовувати його до місця.

При цьому в багатьох випадках можна обійтися (і багато хто навіть обходяться) без SWOT-аналізу, проте цей інструмент істотно полегшить розуміння того, що і як робити, в кілька разів підвищивши ефективність стратегії.

В яких випадках SWOT-аналіз не завадить:

 • при складанні дерева цілей організації, визначення стратегії існування на ринку як в короткостроковому, так і в довгостроковому проміжку часу (тут він просто необхідний);
 • у випадках, коли ви починаєте новий бізнес-проект;
 • у випадках, коли ви розвиваєте нову галузь, розробку або запускаєте новий вид діяльності.

Незважаючи на те що в теорії SWOT-аналіз варто робити при починанні будь-якого проекту, так як це покаже доцільність започаткування, дозволить зважити всі ризики і оцінити можливості, змішав їх з внутрішнім ресурсом, на практиці частіше за все новачки цим нехтують. Багато бізнес-проекти з нуля починаються аби як, без побудови стратегії і вже потім, після перших успіхів керівники звертаються до маркетологам. Проте певний відсоток таких проектів, створених на ентузіазмі, приходить до міцного положення на ринку. Найчастіше до SWOT-аналізу вдаються вже ті, хто набив шишки на своїх перших бізнес-проектах, а також підприємці, що володіють достатнім досвідом і знаннями для того, щоб зрозуміти необхідність дослідження ринку і власного продукту (організації).

SWOT-аналіз дозволяє сформувати план дій по досягненню мети

SWOT як інструмент стратегічного планування в багатьох процесах незамінний, але є і такі ситуації, в яких він нічим не допоможе:

 • якщо ви хочете відобразити динамічну картину ринку. Для цього метод занадто примітивний і статичний;
 • якщо ви проводите постійний ретельний аудит, SWOT-аналіз не матиме ніякого сенсу, так як існують більш зручні і цікаві інструменти аналітики для даної мети.

SWOT-аналіз дозволяє оцінити реальні перспективи розвитку компанії, впровадження нового продукту на ринок. Багато організацій вдаються до SWOT-аналізу у випадках, коли хочуть підвищити ефективність своєї діяльності. Цей метод дослідження дозволяє оцінити не тільки внутрішні гідності і недоліки досліджуваного об'єкта, а й перспективи досягнення мети виходячи з взаємодії об'єкта і навколишнього середовища, продукту і ринку, організації та держави і так далі. Щоб грамотно провести SWOT-аналіз, потрібно дотримуватися деяких правил. Це об'єктивність даних, конкретність мети, чітка класифікація елементів, використання в аналізі тільки тих фактів, які можуть вплинути на реалізацію поставлених завдань.

Дивіться відео: 12 золотых правил успешных людей. (Найясніший 2019).