Антикризове управління - 7 основних етапів антикризового менеджменту + 3 ради як збільшити стійкість підприємства в період кризи

Які бувають механізми і методи антикризового менеджменту? Як здійснюється антикризове управління підприємством? Де замовити послуги антикризового керуючого?

Ось вам цілком типова ситуація. Закінчився черговий фінансовий рік. Звітність підприємства сформована і здана. Однак проблем після цього не поменшало, а навпаки.

Потрібно платити податки, кредиторська заборгованість зростає, стали з'являтися прострочення по банківських кредитах, зарплата у персоналу нижче середньої по галузі, постачальники відмовляють у відстроченні платежів. Картина, прямо скажемо, сумна, очевидна криза.

Але безвихідних ситуацій не буває. Найголовніше - вчасно знайти правильне рішення!

Я, Алла Просюкова, розповім сьогодні про одне ефективний спосіб подолання всіх цих проблем в компанії - антикризовому управлінні.

Навіть якщо у вашій компанії немає проблем, бізнес процвітає, основи антикризового управління не завадять. Як кажуть: "Попереджений значить озброєний"!

Отже, приступимо!

1. Що таке антикризове управління і потім ця дія спрямована

Пропоную з самого початку визначитися з основним поняттям теми.

Антикризове управління - процедури, спрямовані на оздоровлення фінансово-господарської діяльності компанії, що дозволяють вивести її з кризового стану.

Основні завдання такого управління:

 • профілактика негативних ситуацій на підприємстві;
 • розпізнавання криз;
 • подолання їх наслідків;
 • пом'якшення кризових процесів.

Антикризовий менеджмент затребуваний як під час кризи, так і в профілактичних цілях.

Профілактичний напрям включає в себе:

 • моніторинг діяльності компанії;
 • своєчасне виявлення негативних процесів;
 • оцінка роботи підрозділів фірми;
 • розробка комплекс заходів із запобігання кризовим явищам.

Управління під час кризи передбачає:

 • стабілізацію фінансового стану підприємства;
 • збільшення обсягу реалізації продукції;
 • оптимізацію витрат компанії;
 • підвищення прибутків;
 • вирішення внутрішніх конфліктів.

2. Які бувають методи антикризового управління - 5 основних методів

Будь-яке управління передбачає використання цілого комплексу різних процедур. Антикризове - не виняток.

Пропоную познайомитися з найбільш затребуваними методами.

Метод 1. Скорочення витрат

Під час кризи підприємство, як правило, відчуває фінансові труднощі. В цьому випадку виправдане застосування такого методу антикризового управління, як скорочення витрат.

Витрати зменшують за рахунок зведення нанівець витрат, що не відносяться до основної діяльності фірми, оптимізації витрат на персонал і т.д.

приклад

Яскравим прикладом цього методу може стати криза 2009 року в компанії "Форд". Проблеми у автоконцерну на той момент спостерігалися по всіх фронтах.

Найбільш важливими вважалися:

 • системна економічна криза;
 • перекуповування частини акцій конкурентами;
 • внутрішні конфлікти;
 • зниження довіри споживачів.

Основні з них були пов'язані зі страйками персоналу, який вимагав підвищення зарплати на 30%. Компанія ж не могла собі дозволити її зростання навіть на 15%.

На цей момент перед менеджментом стояло завдання скорочення витрат підприємства, в тому числі витрат на персонал.

Керівництво прийняло наступні рішення: скоротити кількість співробітників на 1200 осіб, урізати преміальний фонд, знизити виплати акціонерам.

Подібні заходи в комплексі зі скороченням модельного ряду автомобілів, що випускаються дозволили успішно подолати кризу.

Метод 2. Створення оптимальної звітності

Для діяльності кризового підприємства особливого значення набуває формування оптимальної звітності, тобто управлінської звітності, здатної об'єктивно відобразити стан справ компанії.

За її основу необхідно взяти аналіз руху грошових коштів і рентабельності проблемної фірми.

Метод 3. Реорганізація структури компанії

Антикризовий менеджмент використовує реорганізацію фірм у формі виділення і / або поділу. Цей метод дозволяє фінансово стабілізувати становище компанії, запобігти втратам її ринкової вартості, диверсифікувати капітал.

Метод 4. Збільшення надходження грошових коштів

Збільшення грошових коштів уможливлює проведення антикризових заходів. Тут важливо правильно визначити пріоритетні способи зростання грошового потоку підприємства.

Вибір способів досить широкий, докладніше ми розглянемо їх нижче.

Метод 5. Визначення стратегії розвитку організації

Аналіз діяльності кризової фірми служить основою для розробки антикризової стратегії. Така стратегія змінюється під впливом безлічі факторів внутрішнього і зовнішнього оточення підприємства.

Важливо враховувати їх все. Тільки при такому підході антикризовий менеджмент буде ефективним.

Визначення антикризової стратегії умовно можна поділити на 3 етапи:

 1. Всебічна діагностика фірми;
 2. Коригування цілей і місії компанії на основі отриманих результатів.
 3. Вибір альтернативної стратегії, здатної вивести підприємство з кризової ситуації.

3. Як вивести підприємство з кризи - 6 важливих етапів

Складна обстановка в економіці, міжнародні санкції, високий курс валют ускладнюють діяльність практично будь-якого російського підприємства.

Щоб не допустити розвитку кризи, необхідно знати основні етапи виведення компанії із ситуації.

Етап 1. Визначення кризового епіцентру

Висновок компанії з кризи необхідно починати з визначення ділянки в її діяльності, який став відправною точкою. Це може бути неконтрольоване зростання виробничих витрат, погіршення якості продукції, недотримання договірних відносин, зростання дебіторки і т. П.

Тільки точне визначення епіцентру кризи дозволить розробити дієві антикризові заходи.

Етап 2. Робота з персоналом

Управління персоналом в умовах фінансових труднощів у компанії - найважливіша складова антикризового управління.

У такій ситуації необхідно провести заходи, представлені в таблиці:

західзміст
1Оптимізація чисельності та структури персоналуПерегляд штатного розкладу, формування нових посадових інструкцій, відмова від послуг співробітників, що виконують незначні операції (обов'язки), які працюють за сумісництвом і т. П.
2Інформаційне забезпеченняКолектив повинен бути в курсі реального стану справ в компанії - відсутність інформації породжує чутки і дестабілізує обстановку
3Створення в колективі сприятливого мікрокліматуУсунення непорозуміння, незгоди в колективі і будь-яких інших ситуацій, здатних привести до конфліктів
4Навчання персоналуПеренавчання працівників у відповідність з новими кризовими умовами та вимогами

Практика показує, що такі дії здатні налаштувати колектив на рішення нових стратегічних завдань.

Етап 3. Зниження витрат

Зниження витрат має бути розумним. Дуже погано, коли ця процедура негативно впливає на якість продукції, що випускається, послуг, що надаються.

Зазвичай зниження витрат проводити за рахунок:

 • зниження матеріальних витрат (покупка більш дешевої сировини і комплектуючих, застосування ресурсозберігаючих технологій, укладення договорів з місцевими постачальниками);
 • зменшення фінансування на науково-дослідні розробки;
 • скорочення оплати праці;
 • регулювання асортименту;
 • витрат на адміністративно-господарські потреби тощо.

За допомогою професійного управлінського обліку необхідно проаналізувати постатейно все витрати. Обов'язково виявляться позиції, які можна скоротити або оптимізувати.

Етап 4. Стимулювання продажів

Способів стимулювання продажів багато. Конкретний вибір залежить від виду діяльності компанії.

Так, якщо стимулювати продажі необхідно у торгових підприємств, то застосовні розпродажі, акції.

Якщо стимулюємо продажу підприємства-виробника, то це розсилка комерційних пропозицій по базі потенційних клієнтів, картки знижок, комплексні рішення з обслуговування клієнтів, використання crm-систем для обробки клієнтських заявок.

Етап 5. Оптимізація грошових потоків

Компанія оптимізує грошові потоки за допомогою цілого ряду заходів.

Ось деякі з них:

 • щоденна звірка балансу наявності грошових коштів;
 • формування реєстру платежів;
 • підвищення позареалізаційних доходів за рахунок продажу невикористовуваних обладнання, матеріалів і т.п .;
 • знижки покупцям, які купують продукцію за готівковий розрахунок;
 • скорочення терміну товарного кредиту;
 • підвищення продажів;
 • консервація невикористовуваних основних засобів (дозволить знизити податок на майно).

Етап 6. Реструктуризація кредиторської заборгованості

Одна з важливих стадій антикризового управління - реструктуризація існуючої заборгованості перед кредиторами.

Це можна зробити, переуступивши свою дебіторську заборгованість кредиторам підприємства. Плюсом такого способу є зниження витрат на обслуговування кредиторки, при цьому немає необхідності відволікання коштів.

Також використовуються:

 • розстрочка;
 • обмін заборгованості на цінні папери;
 • списання боргу.

4. Хто надає послуги з антикризового управління - огляд ТОП-3 компаній

Антикризове управління - процес складний. Ефективність сильно залежить від фахівців, зайнятих розробкою і впровадженням необхідних процедур і процесів.

Пропоную познайомитися з підбіркою компаній, які професійно займаються антикризовим управлінням.

1) Навігатор-Консалт

Московська компанія "Навігатор-Консалт", утворена в 2003, спеціалізується за трьома напрямками: аудит, консалтинг і оцінка.

Подробиці про основні напрямки діяльності ТОВ "Навігатор-Консалт" представлені в таблиці:

напрямокзміст
1консалтингУправління проектами, антикризове управління, робота з непрофільними активами, взаємодія з проблемними позичальниками.
2аудитАудит звітності, видача висновків, податковий аудит, ініціативний, обов'язковий
3оцінкаБізнесу та інвестпроектів, нерухомості, нематеріальних активів та інтелектуальної власності, машин, обладнання та транспорту, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, експертиза звітів інших оцінювачів

Всі аудитори і оцінювачі компанії мають кваліфікаційні атестати і сертифікати, великий профільний досвід. Професійна відповідальність співробітників застрахована в "Альфа- страхування".

2) RESTCONSALT

Компанія спеціалізується в сфері ресторанного консалтингу.

Основні послуги:

 • супровід діяльності закладів;
 • дизайн;
 • проектування та будівництво;
 • антикризове управління;
 • аудит ресторанів;
 • брокерські послуги.

Професійна команда "RESTCONSALT" на основі глибокого, всебічного аналізу здатна розробити стратегію, яка підвищує ефективність і прибутковість будь-якого закладу громадського харчування.

3) БізнесХелпер

"БізнесХелпер" надає своїм клієнтам бізнес-допомога і пропонує послуги в сфері управлінського консалтингу. Свою діяльність фірма веде у всіх регіонах РФ.

Переваги компанії:

 • працює на результат;
 • індивідуальні рішення для кожного клієнта;
 • глибока діагностика організації з урахуванням специфічних особливостей;
 • всі співробітники - практики з великим досвідом у своїй області.

5. Як збільшити стійкість підприємства до кризи - 3 корисних ради

Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Ця прописна істина відома всім. Актуальна вона і для "здоров'я" підприємств і організацій. Адже криза компанії - це теж свого роду хвороба. А, значить, слід проводити профілактичні заходи, що дозволяють не допустити її розвитку.

Як це зробити? Читайте мої поради.

Рада 1. Періодично проводите діагностику кризових явищ на підприємстві

В силу моєї основної професії мені часто доводиться стикатися з документацією різних фірм. Так ось у багатьох управлінська звітність знаходиться в жалюгідному стані.

Навіть якщо вона і ведеться, то її дані не аналізуються, або аналізуються поверхово. Аналогічна ситуація складається і з бухзвітності. Природно, в такій ситуації не беруться важливі ознаки назріваючої кризи.

Моя порада: не нехтуйте аналізом всіх видів звітності! Це дозволить завчасно проводити діагностику кризових явищ підприємства, своєчасно вживати необхідних заходів.

Порада 2. Використовуйте служби антикризового керуючого

Якщо криза на порозі, то краще не намагатися боротися з ним в поодинці. Запросіть фахівця - антикризового керуючого. Його послуги корисні не тільки в пік кризи, але і при перших ознаках напруженості в роботі компанії.

Керуючий проведе всебічний SWOT-аналіз, розробить план заходів, що дозволяє уникнути катаклізму і великих втрат, оптимізує грошові потоки і витрати.

Рада 3. Не затягуйте з застосуванням антикризових механізмів

При перших симптомах наступаючого кризи слід відразу ж застосовувати антикризові заходи. Не слід чекати, що "Саме розсмокчеться".

Пам'ятайте, якщо човен дала тріщину, і її вчасно не підремонтувати, то вона потоне. Так не доводьте справу до катастрофи!

В продовження теми пропоную вашій увазі короткий відео про базові принципи антикризового управління від професіоналів.

6. Висновок

Отже, підсумуємо. Антикризове управління або як його ще називають - антикризовий менеджмент, дозволяє виявити прихований потенціал підприємств в складний період їх розвитку, при недостатності фінансових ресурсів.

Саме з його допомогою в більшості випадків вдається подолати кризові явища.

Питання до читачів

Як ви вважаєте, чи ефективно антикризове управління як профілактичний засіб?

Бажаємо, щоб отримані знання так і залишилися б теоретичними! Успіхів вам у всіх ваших починаннях!

Задавайте питання, коментуйте статтю, залишайте відгуки. Діліться отриманою інформацією в соцмережах.

Дивіться відео: Антикризисное управление предприятием. 5 составляющих шефа 1 (Найясніший 2019).