Формула точка беззбитковості - розрахунок і аналіз

Формула, точка беззбитковості ─ вираз відносини мінімального виробничого обсягу діяльності, коли витрата підприємства покривається його доходом, і настає з кожної подальшим продажем отримання прибутку підприємцем.

Точка визначається в трьох видах:

 • для штучної продукції;

 • фінансове відображення точки;

 • майбутній прибуток.

Точка беззбитковості фахівцями може називатися: "обсяг критичний" підприємницької діяльності або CVP точка. Не слід її змішувати з точкою розрахунку товарної окупності в ході підприємницької діяльності. Розглянемо, як вона розраховується і як проводиться аналіз отриманих параметрів.

Що таке точка беззбитковості

Економічне поняття, для розрахунку якого є формула ─ точка беззбитковості, її розраховують завжди при складанні бізнес плану. Вона показує потенційним інвесторам, коли на підприємстві підприємця настає момент балансу між витратами і доходами і кожен наступний вироблений товар, дає "бариш" бізнесменові.

Іншими словами в момент, коли настає "точка беззбитковості", організація займається підприємницькою діяльністю, не отримує жодного доходу, але і немає витрат, вони взаємно компенсуються. Часто цю точку при визначенні рентабельності підприємницької діяльності називаю "критичною точкою", коли параметр знижується, підприємство вважається нерентабельним.

Точка беззбитковості організованого підприємцем бізнесу показує момент, після якого він може отримувати прибуток з повним перекриттям витрат.

Найбільш часто її прораховують в двох виразах, це:

 1. Грошовий вираз ТБК (точки безуббиточності) ─ одержуваний дохід, який покриває в повному обсязі витрати підприємця на діяльність виробництва, але прибуток ще дорівнює нульовому значенню.

 2. Одиниця продукції, що відображає точку беззбитковості, ─ коли кількість виробленого товару з подальшим продажем, покриває всі витрати на його виробництво.

Дуже важливий для підприємця маржинальний аналіз діяльності, ─ коли виробляють аналітичні розрахунки відносини продажів продукції або кількості товару, що випускається до його собівартості і прогнозованого прибутку. Він важливий у визначенні беззбитковості підприємства.

Залежно від напрямку діяльності підприємця витрати діляться на стабільні і змінні витрати на виробництво, в цих показниках грає значення і цінова політика підприємця. В основу аналізу лягає маржинальний дохід, іншими словами отримується бізнесменом прибуток, яка виражається різницею від виручки компанії, підприємства, інших організацій без ПДВ і змінними витратами підприємця на ведення бізнесу.

Маржинальний дохід від підприємницької діяльності ─ частина одержуваної виручки, яка залишається на покриття регулярних витрат виробництва і отримання подальшої прибутку.

Коли показник маржі високий, це означає, можливість швидкого відшкодування витрачених грошей на придбання необхідних матеріалів і компонентів для виготовлення продукції.

Розраховується він у такий спосіб, це:

D = V - Z, де;

D - маржинальний дохід;

V - отримується виручка від реалізації або надання послуг;

Z - витрати змінні.

Розрахунок цього показника важливий в економічному понятті, це визначає, як зростає прибуток з випуском нової одиниці товару або надання послуги, а саме:

Dy = (V - Z) / q = P - Z, де;

Dy-питома. величина (маржинального доходу);

V -Z - маржинальний дохід;

P - ціна за одиницю продукції;

Z-витрати змінні, які необхідно на випуск ед.товара.

Отримані параметри дуже важливі для менеджерів, так як від'ємне значення показує, що продажу не можуть покрити навіть змінних витрат, на виробництво продукції. І якщо продовжувати працювати в цьому напрямку, то кожна одиниця товару, що випускається підприємством приносить додатковий збиток підприємцю.

Фахівці визначили, на що може спиратися будова беззбитковості підприємницької діяльності, це:

 • обсяг випуску продукції повинен описуватися з урахуванням витрат і одержуваної виручки, лінійною функцією;

 • планова система підприємства передбачає незмінність цін на продукцію, а так само не підвищення вартості витрат;

 • в розрахований період не відбувається структурної зміни у випуску продукції;

 • точність розуміння постійних і змінних витрат підприємця в потрібний період часу;

 • відповідність випуску товару і попиту, іншими словами реалізація повинна дорівнювати випуску продукції.

Точка беззбитковості ─ обсяг виробленої продукції організацією підприємця, коли прибуток прирівнюється до "0".

Формула, точка беззбитковості ─ формула, яку можна уявити в математичному вигляді розрахунку, це:

I = V - Z - F = (p * q) - (v * q) - F = 0, де;

I - параметр прибутку;

(V - Z) - маржинальний дохід;

F - витрати стабільні на виробництві.

Критичний обсяг товару, це: q '= F / (p-v), де:

q '- ТБК (точка беззбитковості);

(P - v) -разніца між виробленою продукцією і отриманої від неї прибутку і змінними витратами.

Необхідно розуміти, що розрахунок точки беззбитковості проводиться із застосуванням понять витрат, які діляться:

 • витрати змінного характеру, мають властивість збільшуватися, коли зростає виробництво;

 • постійні витрати, вони регулярні і не залежать від збільшення обсягу виробництва.

Завдання для економістів і підприємця, які вирішує розрахунок точки беззбитковості, це:

 1. Розрахунок необхідного виробництва продукції для покриття всіх витрат на її виробництво.

 2. Проводиться обчислення виручки від реалізації товару, яка потрібна для погашення витрат.

 3. Проводиться оцінка продукції за конкурентними показниками, обчислюється безпечна зона виробництва товару.

Для правильного визначення точки беззбитковості і зони безпечної роботи підприємства, необхідно пройти етапи, це:

 • зібрати вихідну інформацію і зробити аналіз виробленої продукції до витрат підприємця і планованого прибутку;

 • зробити обчислення віх витрат, визначитися зі змінними витратами для з'ясування безпечної зони роботи;

 • виконати обгрунтування реалізованої продукції для отримання прибутку.

Робимо розрахунок точки беззбитковості

Формула точка беззбитковості в грошовому вираженні не може обійтися без механізму визначення ціни товару (продажна вартість). Саме цей механізм дає прибуток у підприємницькій діяльності. Виходячи з визначення, підприємець повинен для одержання високого прибутку по максимуму підняти вартість товару, маржа буде величезна. А коли є велика маржа (різниця продажної вартості продукції і його собівартості), легко покрити витратні статті на підприємстві, залишок це чистий прибуток підприємця.

Є й інший підхід до вирішення цього питання, зниження початкової вартості товару (собівартості), збільшення його параметрів конкурентоспроможності на ринку, маржа буде високою, навіть пропонуючи середню вартість товару.

Підприємець не має постійних покупців, з цієї причини пропонувати товар треба за нижчою вартістю, знижуючи його собівартість і отримуючи хорошу маржу на перших етапах діяльності.

Завжди перед підприємцем для розрахунку точки беззбитковості шукати можливості пропозиції власної продукції клієнтам з високими конкурентними здібностями, це: збільшення якості, збільшення функціоналу.

Зробимо розрахунок точки беззбитковості (ТБК) на підприємницьку діяльність з випуску одного виду товару. Для обчислення будемо використовувати показники:

 • витрати підприємства постійні - b;

 • початкова вартість продукції або надання одного виду послуги - d.

Заповнюємо таблицю із застосуванням формул продажів, це:

 • початкова вартість обсягу продукції = величина вироблених продажів * початкову вартість одного товару;

 • загальна величина витрат = постійні витрати підприємства + вся початкова вартість обсягу продукції;

 • виручка від обсягу продажів = продажна вартість товару * число виконаних продажів;

 • одержуваний прибуток = виручка від обсягу продажів - загальна величина витрат.

Обчислення рекомендується проводити в електронній таблиці, тоді можна зробити розрахунок на який продаж настане ТБК. Електронна таблиця може показати, як досягається ТБК при зміні параметрів витрат.

приклад розрахунку

Формула, точка беззбитковості в натуральному вираженні, іншими словами в одиниці виробленої продукції визначає мінімальне число товару, яке треба зробити, щоб досягти нульового балансу ─ різниця між реалізацією товару і всіма витратами підприємства.

На практиці ТБК визначають кількома способами, це:

 • застосовуючи спосіб маржинального доходу підприємницької діяльності;

 • розрахунок з використанням графіка, метод отримання точки графічний;

 • аналітичний спосіб визначення ТБК за формулами і обчисленнями.

Для підприємців фахівці рекомендують використовувати маржинальний спосіб, який вважається найбільш точним і легким. Першою дією робиться розподіл витрат на постійні та змінні. До постійних можна віднести: вартість оренди приміщення, щомісячні виплати по кредиту і інші не змінюються суми.

Змінні витрати для ведення підприємницької діяльності, це:

 • витрати на придбання матеріалу і сировини;

 • оплата електроенергії споживаної на виробництві;

 • виплата заробітної плати найманим працівникам;

 • іншими словами всі витрати, які несе підприємець зі зміною кількості товару, що випускається, або в збільшенні надання послуг.

Формула, точка беззбитковості, як розрахувати її в грошовому відображенні, це:

ТБК (точка беззбитковості) = (Все постійні витрати / Маржинальний дохід) * (одержувану виручку). Як приклад пропонується розрахунок ТБК магазину, який продає товар: стільці, столи, крісла, вихідні показники:

 • кількість продажів за 30 днів - 200 одиниць товару (стільці);

 • вартість, продажна товару - 2000 рублів (стілець);

 • продаж за 30 днів - 50 одиниць продукції (крісла);

 • вартість, продажна продукції - 3500 рублів (крісло);

 • столи продаються за 30 днів - 25 штук;

 • вартість продажна столу - 3000 рублів.

Початкові показники товару, що продається, це:

 • вартість столу - 2500 рублів;

 • вартість стільця - 1500 рублів;

 • вартість крісла - 3000 рублів.

Найменування

Стільці, продані за 30 днів

Столи, продані за 30 днів

Крісла, продані за 30 днів

всього

Обсяг товару, що продається (руб.)

200 000

9000

175 000

384000

Витрати змінні, на виготовлення (руб.)

45 000

75 000

90 000

210000

Накладні витрати (руб.)

20 000

-

-

20000

прибуток

150000

ТБК (точка беззбитковості) = (Все постійні витрати / Маржинальний дохід) * (одержувану виручку)

ТБК = 20 000 / (384 000 - 210 000) * 384 000 = 20000/174000 * 384000 = 29932 рублів

Для одиниці товару:

ТБК = (Витрати постійні) / (вартість за одну одиницю товару - витрати змінні на виробництво однієї одиниці продукції).

ТБК стілець. = 20000 / 2000-1500 = 40 одиниць

ТБК стіл = 20000 / 3000-2500 = 40 одиниць

ТБК крісло = 20000 / 3500-3000 = 40 одиниць

ТБК заг. = 120 одиниць товару

Займаючись магазином можна сказати, що продавши по 40 одиниць кожного товару, підприємець досягне точки беззбитковості свого бізнесу.

Як проводити аналіз ТБК

Основна перевага розрахунку ТБК (точка беззбитковості), це отримання параметра, який чітко показує, як ваші витрати співвідносяться з одержуваної прибутком. Важливо, що підприємець може оперативно вносити зміни до витратної частини, щоб швидше досягти ТБК.

Аналіз беззбитковості підприємницької діяльності корисний бізнесменові на початковому етапі, коли будується модель власного підприємства, визначаються змінні витрат. Початківець власний бізнес людина може побачити, які мінімальні зусилля йому треба докласти, щоб добитися беззбиткової точки своєї компанії.

Існують основні обмеження по аналізу ТБК, це:

 • точніше проводиться для одиниці товару;

 • труднощі при правильному розумінні витрат (основні, змінні);

 • збереження тенденції у визначенні точки навіть після зміни параметрів витрат і доходів.

Із застосуванням ТБК складається бізнес план підприємства, який має такі варіації, це:

 1. Написаний підприємцем екземпляр плану і власні обчислення.

 2. Передати на представлених умовах складання бізнес плану фахівця.

За формою і змістом бізнес план підприємства може виконуватися:

 • одним співробітником (фахівцем) з урахуванням досягнення точки беззбитковості;

 • самостійна розробка із залученням спеціаліста;

 • розробка проекту групою фахівців.

Залежність проекту (бізнес плану), від факторів, це:

 • кваліфікація обраного фахівця;

 • складність проекту за економічними параметрами;

 • своєрідні вимоги потенційного інвестора;

 • досвід продажів на ринку підприємцем за обраним напрямом діяльності.

Найбільш привабливий спосіб розробки проекту, це його самостійна опрацювання, але із залученням фахівців високої кваліфікації.

Графічне побудова ТБК

Формула, точка беззбитковості ─ добре, але графічне представлення більш наочно, яке можна використовувати для інвесторів для отримання кредитних коштів. Для виконання графічного відображення ТБК треба скористатися формою, осями ординат.

Ось горизонтальна відображає обсяг продукції проданої (реалізованої в рублях), а на вертикальній осі відзначаються витрати підприємця на придбання або виготовлення товару в рублях.

Будуємо графік:

 • відображаємо на графіку прямою лінією постійні витрати;

 • з точки "0" проводимо лінію до точки ТБК, коли витрати = доходам;

 • з початку прямої лінії, що відображає постійні витрати, проводимо лінію через ТБК.

Отримуємо два трикутника, один розташований в нижній зоні, це збитковий трикутник підприємства, а верхній трикутник показує, коли підприємство отримає прибуток.

рентабельність ТБК

Рентабельність будь-якого підприємства це правильне вкладення грошей в отримання доходу від підприємницької діяльності. Параметри, які відображають поняття рентабельності підприємницької діяльності, відображають ефективність роботи підприємця.

Із застосуванням ТБК можна розрахувати наступ беззбиткової роботи компанії, скільки треба витратити грошей для досягнення цього результату. Параметрами рентабельності можна визначити прибуткові позиції підприємства по товарах або групам товару.

Для формування прибутку дуже важливі показники настання рентабельної роботи підприємства, для розрахунку якого необхідно знати ТБК (точку беззбитковості). Коли проводиться аналіз діяльності з метою розширення виробництва, цей інструмент показують для залучення інвестицій у власну справу.

Іншими словами при розширенні треба розрахувати нижню межу мінімальну кількість продукції для покриття всіх вкладень на розширення, це досягається новим розрахунком точки беззбитковості.

Найточніший спосіб визначення ТБК, це маржинальний, використовуючи його можна легко спрогнозувати на етапі створення бізнес плану які витрати треба понести для роботи підприємства. З методу видно і коли настане момент перекриття отриманої виручкою витрати, пов'язані з продажами. Фахівці рекомендують робити розрахунок ТБК тільки в випадках "нормальних" цін, коли є реальні показники витрат. Якщо робити розрахунки в діапазоні нереальною вартості, показники не принесуть користь бізнесменові. Необхідно пам'ятати, що ТБК це не панацея для бізнесу, вона має і недоліки, обмежена умовами розрахунку. Складаючи графіки, правильно треба показувати, як будуть нарощуватися потужності виробництва, але не можна заперечувати, що проведений аналіз фахівцем точки беззбитковості впливає на цінову політику підприємця, а також на скорочення витрат.

Дивіться відео: Расчет точки безубыточности на примере (Лютого 2020).

Loading...