Як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку - приклад

Відкриваючи власне підприємство, кожен підприємець відкриває в банку розрахунковий рахунок ─ як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку, з чого він формується, стане зрозуміло, коли розумієш, для чого відкривається рахунок у банку. Він потрібен для проведення фінансових операцій: зняття готівкових коштів, отримання платежів за виконані послуги або проданий товар.

Як правильно розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку

Щомісяця розрахунковий рахунок підприємця здійснює прибуткові та видаткові операції з грошима. Оборот середньомісячний складається із сукупності прибуткових операцій (дебет) і видаткових операцій (кредитових). Розглянемо детальніше умови походження фінансового обороту підприємця.

Що таке оборот

Оборот грошових коштів малого підприємства або ІП ─ основний показник, який визначає окупність вкладених коштів за певний часовий інтервал. Як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку, стане зрозуміло, коли підприємець розуміє, які показники впливають на нього. Будь-виробничий процес потребує оборотних коштах, які потім закладаються у вартість продукції.

Підприємницька діяльність завжди має на увазі застосування оборотних коштів, це:

 • виробничі запаси готової продукції;

 • незавершене будівництво;

 • кількість відправленої продукції;

 • готівкові кошти;

 • фінансовий стан розрахункового рахунку.

Кожен день оборотні кошти можуть проходити через етапи застосування їх, а саме:

 1. Фінансовий етап, коли гроші спрямовуються на придбання матеріалів, ПММ, вихідної сировини для продукції, інших потреб підприємницької діяльності.

 2. Етап виробничої діяльності, це раніше заготовлену сировину перетворюється в продукцію для торгівлі.

 3. Етап товарного застосування характеризується отриманням з готової продукції фінансових коштів.

Середньомісячний оборот підприємницької діяльності, передбачає баланс ─ рівновагу між активами і пасивами підприємця. Необхідно розглядати обороти за прибутковими операціями (дебіт), і видатковими операціями (кредит) за вибраний проміжок часу, а саме:

 • дебетовийоборот ─ надходження грошей від покупців, клієнтів за надані послуги на розрахунковий рахунок підприємця;

 • кредитовий оборот ─ витрати підприємця на потреби власного виробництва: податкові відрахування, заробітна плата найманих працівників, оплата постачальникам за сировину.

Підприємцю завжди зрозумілі всі визначення доти, поки він не зіткнеться з банківською випискою, де податкові відрахування з якоїсь причини вказані в дебет, а інвестиції зараховані в кредит, та ще й мінусовий баланс на розрахунковому рахунку.

Необхідно зрозуміти, що представлена ​​банком виписка є його документом, а не вашим. Коли банк приймає в користування фінансові кошти від клієнта, він стає перед ним боржником і надходження коштів на ваш розрахунковий рахунок тільки збільшує його борг (банківський кредит), ─ а списання з вашого рахунку грошей на інші операції цей борг зменшують (банківський дебет).

Дебет і кредит, що це

Дебет підприємницької діяльності ─ це все активи власника підприємства на конкретну дату, до них можна віднести:

 • позитивний баланс на р / с підприємця;

 • готівкові гроші в торгових точках;

 • вартість всього нереалізованого товару;

 • вартість основних засобів (купленого приміщення під виробництво, обладнання, сировини);

 • борги постачальників.

Кредит підприємницької діяльності ─ заборгованість бізнесмена, а також джерело, з якого формується актив підприємства, а саме:

 • невиплачена заробітна плата найманим працівникам;

 • ваші борги постачальникам сировини;

 • оренда приміщення;

 • невиплачений лізинг обладнання;

 • несплачені відсотки по інвестиціям;

 • джерело для формування активу, це статутний капітал підприємства.

Як застосовується дебетовий і кредитовий оборот

Не знаєте, як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку ─ тоді розглянемо, для чого застосовують дебіт і кредит. Записи по оборотам в розрахунковому рахунку ведуться окремо:

 • в лівій стороні розрахункового рахунку вказується дебет підприємця;

 • права сторона рахунку відводиться для кредитового обороту.

Дивлячись, яку операцію, проводить підприємець, це відповідно відбивається в тій чи іншій стороні його рахунку. Сальдо (різницю між приходом і витратою) за рахунком, також ділять за видами, це:

 • активний результат;

 • пасивний результат;

 • активно-пасивне сальдо.

Коли в р / с відбувається в дебетових оборотах збільшення значення, це говорить про майновий розширенні підприємства або збільшенні реалізації від торгівлі, відповідно зменшення цих параметрів характеризує кредит підприємця.

Треба розуміти, що пасивні рахунки необхідні тільки для того, щоб показати яким чином підприємцю надходять гроші, за рахунок яких дій це відбувається.

Баланс по дебіту і кредиту зазвичай бухгалтерія малого бізнесу проводить раз на рік, або ж поквартально, коли виводиться сальдо по звітному періоду. Коли сальдо дорівнює нулю ─ колонка дебіту дорівнює колонці кредиту, рахунок обнуляється.

Як зробити розрахунок середньомісячного обороту

Як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку, і для яких цілей це необхідно, ─ а також коли рекомендується розраховувати обороти малого підприємства, це стане зрозуміло, коли підприємець проводить аналіз етапів проходження грошових коштів через власний бізнес.

Фахівці стверджують, що коли швидкість руху фінансових коштів по етапах виробництва висока, і оборотні кошти спрямовуються швидко, то і прибуток підприємницької діяльності швидко зростає. Розглянемо, як правильно зробити середньомісячний розрахунок обороту, це:

 1. Треба прорахувати, як обертаються ваші активи, а також, який час займає один оборот. Для цього треба отриманий прибуток розділити на середньомісячну вартість активу підприємця. Це відбивається у формулі: К (обороту) = середньомісячний прибуток / вартість активу. Результат показує, скільки оборотів окупає вкладені активи, якщо з кожним розрахунком показник збільшується, це означає збільшення активності продажів компанії.

 2. Тривалість одного обороту можна визначити діленням тимчасового інтервалу обраного вами на К (оборотів). Тут хорошим показником буде зменшення значення, що говорить про менший часу окупності коштів.

 3. Також треба порахувати коефіцієнт, який показує закріпленість активних засобів, для цього треба середній параметр беруть участь в обороті активів ділити на одержуваний прибуток за аналізований інтервал часу. Цей коефіцієнт показує підприємцю, скільки оборотних коштів знадобилося для отримання одного рубля прибутку.

 4. Необхідно також розрахувати операційний цикл, який дорівнює сумі: як довго сировину і матеріали знаходяться в обороті, як довго реалізується продукція, скільки залишилося на досліджуваний період незакінченої продукції і яка заборгованість перед підприємцем від контрагентів. Регулярно проводячи цей розрахунок, підприємець може відстежити момент, коли збільшення показника, покаже початок зменшення ділової активності власного виробництва. В цей же період стануть повільніше обертатися кошти підприємства.

 5. Визначаємо тривалість фінансової циклічності. Необхідно для отримання цього показника з обчисленого операційного циклу відняти тривалість обороту не повернутих підприємцю боргів. Чим менше цей показник, тим успішніше веде власну справу бізнесмен.

Чи може кредит бути більше дебіту

Кожен день проводиться банком операція визначення різниці між дебітом і кредитом підприємця за її розрахунковому рахунку, по результату визначають:

 • коли різниця має позитивний результат, ─ каже, що дебіт більше кредиту;

 • якщо результат негативний, то це кредит більше дебіту.

Звичайний банківський договір з обслуговування розрахункового рахунку людини ведучого підприємницьку діяльність має на увазі, що:

 • клієнт завжди має доступ до власних коштів;

 • підприємець повинен користуватися власними коштами.

З умов описаних вище можна зробити висновок, що банк не передбачає працювати з негативним результатом (сальдо). Виходить, що коли немає грошей на цьому рахунку, банк просто може не виконувати ніяких зобов'язань щодо виплати зарплати та інших доручень підприємця, що поступово формує ланцюжок з документів і розпоряджень в такій послідовності:

 1. Вимоги судових представників до підприємця з відшкодування завданих збитків в разі своєї діяльності громадянам РФ, а також стягнення зборів за зобов'язанням перед неповнолітніми дітьми.

 2. Документація про періодичність виплат заробітної плати, а також всіх коштів звільненим співробітникам підприємства, а також людям, які працюють за договорами.

 3. Податкові відрахування.

Щоб не було такої ситуації підприємцю рекомендується з банком укладати два види договорів ─ договір на обслуговування і кредитний договір. По поточному рахунку підприємця банком встановлюється кредитне обмеження ─ овердрафт. Це коли на рахунку підприємця немає грошей, він може короткочасно використовувати банківські кошти для проведення обов'язкових розрахунків.

фахівці рекомендують

Для чого треба підприємцю знати, як розрахувати середньомісячний оборот по розрахунковому рахунку ─ для правильного застосування оборотних коштів. У цьому допомагає нормування на виробництві, що позначає правильний розподіл по застосуванню матеріалів і сировини, це дасть стабільну роботу підприємства. Для цього використовують всі дані отримані в процесі проведення середньомісячного розрахунку обороту.

Середньомісячний розрахунок як показник діяльності підприємства важливий для податкової інспекції і потенційних інвесторів.

Фахівці рекомендують для проведення аналізу руху коштів, який необхідний для підприємницької діяльності, використовувати показник "чистий оборот", ─ коли відокремлюються прибуткові операції від грошей, отриманих в якості благодійності.

Для визначення чистих підручних засобів в обороті підприємницької діяльності для конкретного підприємства використовуються такі показники як: масштабність діяльності, а також, яка потреба підприємства і особливості напрямки виду діяльності.

Фахівцями рекомендується дотримуватися баланс "чистого обороту", так як зайвий капітал або його недолік позначається на добробуті бізнесу. Коли його більше фінансові організації можуть міркувати про неправильне застосування ресурсів підприємцем, його неефективної діяльності, а коли недолік чистого капіталу, це показує неспроможність бізнесмена перед своїми зобов'язаннями.

Дивіться відео: Як самому розрахувати розмір субсидії (Грудень 2019).

Loading...