Менеджер це - визначення професії, за що відповідає, обов'язки

У пошуках роботи молоді люди можуть побачити вакансію менеджер, це нове слово яке визначає діяльність різних людей: топ-менеджер, менеджер, менеджер продажів, інші менеджери ─ сучасна спеціальність, яка потрібна на ринку. Існують певні вимоги до роботи в цій спеціальності, так як вона пред'являє до людини свої вимоги, які виражаються в розумі і його характері.

Є багато причин, за якими сучасне виробництво не може обійтися без менеджерів, і поняття менеджер, це хто, стає актуальним у виборі професії. Молоді люди цікавляться можливістю навчання на менеджера. Розглянемо, хто такий менеджер і його обов'язки.

Хто такий менеджер і чим він займається

Для повного розуміння питання фахівці дають визначення процесу управління як менеджмент підприємства, ─ а менеджер, це людина, керуючий цим процесом. Якщо подивитися в історію будь-якого підприємства або компанії управлінський апарат завжди був, але в сучасній дійсності цей процес називається по новому ─ менеджмент, простими словами менеджер, це управлінець компанії або підприємства.

Причина появи заміни слова управління на менеджмент, на думку фахівців, це перехід до ринкових відносин, коли від персоналу керівного підприємством потрібні нові підходи, необхідний лідер, він же менеджер, який може генерувати нові ідеї розвитку виробництва, направити діяльність співробітників для досягнення поставлених цілей.

Сучасний керівник виробництва, це:

 1. Хороший організатор.

 2. Людина вміє управляти персоналом підприємства для отримання планованого прибутку.

 3. Домагатися ефективних продажів при мінімальних витратах на придбання ресурсів необхідних для випуску продукції.

 4. Мати здатність підбору співробітників на підприємство або в компанію.

 5. Мати вміння навчити персонал роботі, пояснити обов'язки кожного працівника підприємства, вести контроль їх трудової діяльності.

 6. Виконувати взаємний зв'язок між підприємством і середовищем, в якій воно працює.

 7. Вміти морально і матеріально підтримати корпоративні відносини, створювати гарну робочу атмосферу.

 8. Переривати "панібратство" в роботі, підтримувати дисципліну на робочому місці.

 9. Бути представником підприємства або компанії на різних виставках і професійних майданчиках.

Існують різні менеджери на підприємстві, компанії, які займаються різними обов'язками, виконують різні за функціями роботи. Якщо розглядати менеджера з економічного погляду ─ директор підприємства або керівник компанії, які є топ-менеджер, але є і багато інших фахівців цієї професії.

Класифікація менеджерів

Розглядаючи хто такий менеджер, необхідно відзначити, що він підрозділяються або класифікуються за виконання своїх обов'язків, це: топ-менеджер, менеджер середньої ланки, менеджер по спеціалізації. Якщо говорити "спрощено", то менеджер, це фахівець вузького спрямування, які є на виробництві або в компанії, а саме:

 1. Менеджер продажів має в своїх обов'язках відповідальність за реалізацію продукції підприємства, а саме:

 • складання бази потенційних клієнтів;

 • організація контактів між партнерами, між продавцем і покупцем;

 • проведення переговорів з потенційними покупцями, укладати угоди і договори, контракти;

 • вміти домовлятися з клієнтами, пропонуючи їм вигідні умови, пільги покупки.

Робота менеджера продажів винагороджується в прямій залежності від кількості проведених операцій, успішного продажу продукції, людина, що працює за цією спеціальністю має бути:

 • освіченим фахівцем, розбирається в питаннях продажу товару, коректним;

 • мати стійкість до стресових ситуацій;

 • вітаються якості мобільності і комунікабельності;

 • необхідно бути готовим працювати тривалий час без вихідних днів.

 1. Робота офіс менеджером на увазі з грамотним функціонуванням офісу компанії, його обов'язки, це:

 • забезпечення комфортної роботи інших співробітників від наявності води і канцелярських товарів;

 • спостереження за зовнішнім станом офісу, облагороджування інтер'єру приміщень;

 • вміти співпрацювати з менеджером продажів.

Робота офіс менеджера винагороджується обумовленої з топ менеджером ставкою, але не виключаються преміальні винагороди від керівників підприємства або компанії за його внесок в роботу колективу в цілому.

 1. Менеджер, що працює по персоналу, має широкі повноваження, а саме:

 • виконувати підбір кваліфікованого персоналу на підприємства;

 • розглядати резюме потенційних кандидатів на посади в компанії;

 • призначати дати співбесіди з кандидатами на роботу;

 • відслідковувати на підприємстві достатність вакансій по необхідним спеціальностями;

 • робота з ЦЗН в регіоні, розміщувати оголошення про найм співробітників;

 • проводити особисті зустрічі з людьми бажаючими працювати на підприємстві або в компанії;

 • проводити підбір тестового матеріалу і тестування кандидатів;

 • проводити заходи щодо підвищення кваліфікації працівників підприємства, тренінги для менеджерів.

Винагорода за працю менеджер, який працює з персоналом, отримує за домовленістю з керівництвом у вигляді фіксованого окладу, але є преміальні виплати за якісну працю.

 1. Менеджер реклами, простими словами, це людина в залежності від виду діяльності компанії чи підприємства та форми власності може займатися такими, це:

 • пошук рекламодавців для розміщення інформації на майданчиках організації, робота в інтернеті;

 • проводити рекламні дії по позиціонуванню продукції, що випускається на ринку і показу її потреби для суспільства;

 • вміти працювати з представниками друкованих видань, телебачення, просувати і бути в "курсі" руху товару на ринок збуту;

 • контактувати з рекламними агентами друкованих видавництв, створювати макети реклами.

Винагороджується праця менеджера реклами, обумовленої з керівництвом ставкою і відсотком від проведених операцій.

Які потрібні якості в роботі менеджера

Розглядаючи питання, хто такий менеджер, необхідно зупинитися на особистісних якостях людини претендує займатися цією професією, прагнення якого, стати топ менеджером (керівником виробництва), а саме:

 • здатність до навчання людини, виражається в прийнятті одержуваної інформації, умінні її переробити, прагненні дізнатися більшого в професії;

 • володіти гнучким мисленням, яке необхідно для динамічної оцінки застосовуваної стратегії реалізації продукції підприємства, приймати рішення адекватні і нестандартні;

 • вміти ставити реальні завдання перед собою, правильно вибирати найближчі цілі для просування підприємства або компанії;

 • бути впевненим у своїх діях, що дає грамотність в обов'язки за обраним фахом;

 • мати почуття гумору і бути оптимістом, переносити спокійно критичні ситуації (стреси).

Особисті якості людини допомагають йому в роботі, менеджер в компанії може займатися різними напрямками, це:

 1. Займатися плануванням випуску продукції, це забирає багато часу, вміти взаємодіяти з різними підрозділами підприємства.

 2. Аналітичне мислення допоможе в аналізі отриманої інформації, це: звіти по виду діяльності підприємства, за графіком продажів, необхідно мати концентрацію і уважність.

 3. Проводити звіти по підрозділах компанії для керівництва, вміти працювати з різними формами документів.

 4. Працюючи з персоналом необхідно постійно акцентувати увагу на його підготовленості до виконання виробничих обов'язків.

 5. Займатися наставницької діяльністю в колективі, бути інструкторами для молодих менеджерів.

Коротко про керівників

Розуміючи, за що відповідає менеджер, можна стверджувати, що ця особа відповідальна на підприємстві, в коло обов'язків якого входить контроль виконання професійних обов'язків співробітниками компанії на виробництві для досягнення поставленої, кінцевої мети керівником, управлінцем колективу. Менеджер в колективі, це багатофункціональна спеціалізація, він може поєднувати кілька обов'язків.

Основні види напрямків діяльності менеджерів на виробництві або в компанії, це:

 • фінансовий напрямок, коли управлінець відділу відповідає за оборот коштів на виробництві;

 • розвиток підприємство, в обов'язки менеджера входить впровадження на підприємствах компанії інноваційних методів роботи і нових технологій;

 • управлінець закупівель повинен забезпечити сировинну базу підприємство в потрібній кількості;

 • маркетинговий менеджер відповідає за рух продукції від підприємства до покупця з умовами вимог ринку;

 • виробничий управлінець (менеджер) повинен контролювати всі процеси, на підприємстві впливають на випуск продукції;

 • управлінець відділу продажів відповідає за реалізацію виготовленої продукції.

Кар'єрне зростання в менеджменті вітається, зазвичай молода людина починає освоювати професію від простого менеджера виконавця, який управляє вузькою спеціалізацією.

Менеджери по типу дій

Фахівці, розглядаючи роботу управління підприємством стверджують, що менеджер, це відповідальна робота, яка впливає на діяльність всього виробництва.

Дії менеджерів підлягають кваліфікації, їх підрозділяють наступним чином, це:

 • творча робота, коли дії менеджера активно впливають на середу, в якій працює підприємство, на колектив, поліпшується ефективність праці, ─ лідерські здібності, які допомагають вирішити виробничі цілі;

 • виконавську дія спрямована на чітке виконання поставлених перед людиною завдань, без власних ініціатив, коли зустрічається складна ситуація кризові параметри виробництва цей вид діяльності призведе до банкрутства компанії або підприємства;

 • руйнівний вплив менеджерів проявляється, коли у них не досить знань і здібностей для вирішення поставлених перед ними завдань, а можуть ці дії проявлятися як особисті амбіції перед керівництвом компанії.

Які бувають менеджери в класифікації поведінки

Менеджер, це людина, з цієї причини фахівці проводять характеристику класифікації спеціалізації по його поведінці на типи, це:

 1. Тип самоврядних менеджерів, коли дії фахівця усвідомлені, він може самостійно приймати відповідальні рішення. Особливості цього типу у вільному спілкуванні з керівництвом, відсутність прагнення виконувати подібні дії (конформізм), здатність відстоювати правоту позицій компанії, підвищує своїми діями конкурентні можливості підприємства або компанії.

 2. Комунікабельний тип менеджерів створюють всередині колективу специфічну трудову атмосферу, де переважає довіру, шанобливе ставлення до колег. Цей тип має властивість своїми діями згуртовувати персонал підприємств.

 3. Менеджери прагматики можуть замикатися, йти в себе для кращого виконання поставленого перед ним завдання, вони досягають значних результатів на виробництві.

 4. Індивідуальний тип менеджера характеризується конфліктним поведінкою, коли розпорядження керівництва не збігаються з його думкою, зазвичай це творчі люди, які не можуть працювати шаблонно.

Відбувається слово менеджер від "Manage" в англійській мові, яке позначає управляти. Іншими простими словами можна сказати, що менеджер ─ найнятий керуючий, якими або справами, який має власні класифікації по поведінці і отриманим раніше знань.

необхідні знання

Вибираючи спеціальність треба розуміти, що менеджер, це людина, яка має здатність вільно орієнтуватися в одній або декількох наукових дисциплінах, математичний напрямок вітається в роботі, з причин, це:

 • майже всі менеджери стикаються в своїй діяльності з математичними діями;

 • точні науки розвивають у людини необхідні здібності для роботи менеджером: логічне мислення, гнучкість побудови можливих ситуацій подій в голові.

Крім цього менеджер може володіти наступними науковими знаннями, це:

 1. Соціологія, яка допомагає в спілкуванні з громадою та потенційними клієнтами.

 2. Філософія, дає здатність думки не шаблонно і приймати нестандартні дії в обстановці, що склалася, коли потрібно ефективність у вирішенні завдань виробництва.

 3. Юридичні знання допомагають розібратися в багатьох документах і вірності контрактів.

 4. Спеціальні знання, це саме ті знання людини, які дають йому можливість успішно працювати менеджером в обраній галузі виробництва.

У завдання кожного менеджера входить якісне виконання поставленого керівництвом завдання і якщо виникли виробничі ускладнення зробити коригування дій для вирішення проблем і виконання завдання. Готують менеджерів в закладах вищої освіти.

перспектива працевлаштування

Розглядаючи питання, хто такий менеджер, необхідно висвітлити перспективу його пошуку роботи, іншими словами зайнятості, а саме він може працювати в кожній галузі виробництва та інших сферах, це:

 • менеджером в спорті, коли організовуються змагання, фестивалі і турнірні баталії;

 • туристичний менеджер організовує цікаві подорожі для клієнтів, він займається їх пристроєм і комфортним проживанням.

Є багато областей застосування спеціальності менеджера, простими словами, керівника організації, відділу, підрозділу компанії або виробництва. Цю спеціальність вибирають творчі особистості, готові постійно вдосконалюватися в професії і проходити додаткове навчання.

За останні роки значення менеджмент і менеджер міцно увійшли в словниковий ужиток в нашій країні, але не всі ще розуміють їх значення.

Менеджмент і менеджер

Свої корені, термін "Менеджмент" бере з англійської мови і перекладається, як "управління". Природно, що людина, яка займається менеджментом, називається менеджером. Для повного розуміння роботи менеджера і його обов'язків треба зрозуміти, що таке менеджмент, ─ а це процес управління виробництвом з використанням функцій:

 • організації підприємства;

 • планування заходів для діяльності виробництва;

 • організація мотивації для досягнення мети співробітниками підприємства;

 • вміння контролювати і аналізувати виробничий процес.

У сучасному бізнесі розрізняються три види менеджерів, це:

 • топ менеджер (вища ланка управління), це може бути віце директор компанії;

 • менеджери середньої категорії (керівники відділів і підрозділів на виробництві);

 • менеджери нижчої ланки (керівники лінійного напрямки) мають в своєму підпорядкуванні виконавця.

Менеджер на виробництві

Розглядаючи питання, менеджер, це хто, треба зупинитися на нові вакансії наданих керівниками виробничих потужностей, які пред'являють до спеціальності свої вимоги і обов'язки, а саме:

 1. Виконувати управління (найнятий менеджер) підприємницькою діяльністю малого підприємства або компанії, яка працює на споживчий попит з метою ефективного отримання прибутку. Необхідно вміти підтримувати позитивну регіональну репутацію підприємства, працювати на підставі наданих повноважень і в розмірі виділених коштів.

 2. Проводити планування дій підприємства виходячи з кінцевих цілей підприємця, змінюючи своєчасно проміжні завдання і тактичні прийоми по реалізації продукції.

 3. Контролювати виконання плану дій підприємця (бізнес план) на виробництві, відстежувати порядок укладення договорів з партнерами, аналізувати ризики діяльності підприємства.

 4. Вирішувати виробничі питання, технологічного процесу, питання персоналу, своєчасно проводити заходи щодо стимулювання співробітників до ефективної праці.

 5. Розбиратися в кадровій обстановці на виробництві, оцінювати здатності фахівців, проводити потрібні переміщення співробітників.

 6. Проводити переговори з партнерами, постачальниками сировини для випуску продукції, контролювати роботу маркетологів і аналізувати ринковий попит на виготовлену продукцію.

 7. Впроваджувати при необхідності інноваційні методи роботи на підприємстві, нові технології з метою стабільного отримання доходу від діяльності підприємства.

 8. Якщо існують питання з області не знайомої менеджеру керівнику залучати для вирішення проблеми вузьких фахівців, консультантів.

Менеджер (найнятий керівник) повинен мати знання, які отримав у вищому закладі, і вміти вільно орієнтуватися в наступних питаннях, це:

 • на підставі якої законодавчої бази проводиться підприємницька діяльність підприємства;

 • розбиратися в питаннях руху товару в умовах ринкової економіки;

 • знати ринковий попит на вироблену продукцію, можливості конкуренції товару, його якість і позитивні сторони;

 • разбираться в налоговых дисциплинах, знать виды налоговых сборов, какие отчисления необходимо делать в социальные фонды;

 • знать теоретические основы работы с персоналом предприятия;

 • каким образом проводятся рекламные мероприятия;

 • знати структуру підприємства, вміти проводити якісну оцінку роботи співробітників, знати діловодство;

 • необхідно орієнтуватися в законах трудового кодексу України;

 • розуміти для чого випускаються нормативні документи, дотримуватися правил трудової дисципліни на виробництві.

Здобувачем посади менеджера вищої ланки (найманого керівника) підприємства може бути людина, яка має досвід роботи, який не може бути менше 2 років на аналогічній посаді, а також мати фахову вищу освіту.

У сучасних компаніях і підприємствах важко уявити роботу без менеджерів, практично немає можливості. Розуміючи, що таке менеджмент, як управління виробництвом, менеджер не має обмежень в кар'єрному зростанні, є багато прикладів успішних топ менеджерів з високим заробітком і входять в рейтингу досить забезпечених людей. Менеджер повинен мати широкий багаж знань, що допомагає йому розбиратися в різних питаннях і управляти будь-яким процесом на виробництві. Так само рекомендується прочитати статтю - "ключові навички менеджера з продажу".

Loading...