Колективні трудові спори - порядок розгляду спорів примирною комісією: 6 основних етапів + дисциплінарна відповідальність роботодавця за результатами спорів за участю посередника

Яка дисциплінарна відповідальність передбачена за порушення договору? Що вважається днем ​​початку суперечок? Який порядок розгляду спорів примирною комісією або за участю посередника?

У вас на роботі нездорова ситуація в колективі? Всі незадоволені діями адміністрації, але не знають, що робити? Не впадайте у відчай і паніку - вихід є, і він називається "колективні трудові спори".

Я, Чемакіна Валерій, як консультант з правових питань, розповім в цій статті про способи захисту прав трудового колективу.

В кінці статті мова піде про таку радикальної мірою, як страйк.

1. Що таке колективні трудові спори

Управління колективом вимагає від керівництва не тільки прийняття грамотних управлінських рішень, а й уміння знаходити компроміси з працівниками на основі закону.

В іншому випадку на підприємстві буде постійна напруга, яке ні до чого доброго не приведе, а тільки стане причиною збитків і витрат.

Колективні трудові спори - це вчасно неврегульовані конфлікти між роботодавцем і сформованої групою працівників, які з'явилися через відсутність розуміння по одному або кількох питань. Підгрунтям їх виникнення є порушення матеріальних і нематеріальних прав найманих працівників.

На відміну від індивідуальних трудових спорів (про них читайте іншу нашу статтю), колективні виникають між адміністрацією підприємства і всім колективом. При цьому для вирішення колективного трудового спору є особлива послідовність дій, але про неї мова піде пізніше.

Всі колективні трудові спори класифікуються за наступними критеріями:

  1. За характером самого спору. Виникають через встановлення певних правил, умов трудової діяльності, які не задовольняють переважна більшість працівників.
  2. За суб'єктам правовідносин. Колектив веде суперечку самостійно, через профком або через громадські об'єднання вище рівня підприємства.
  3. Щодо правовідносин. До них відносяться трудові, кадрові, матеріальні та багато інших.

Про поняття і види колективних трудових спорів можна говорити ще довго, але мета статті не в цьому. Тому пропоную перейти до їх причин.

2. Які існують причини виникнення колективних трудових спорів - 4 головні причини

Приводів виникнення конфліктної ситуації всередині підприємства - безліч.

Однак переважна їх більшість зводиться всього до кількох причин.

Найчастіше винуватець загострення конфлікту - сам роботодавець, який провокує трудові спори шляхом прийняття незаконних управлінських рішень.

Причина 1. Зміна умов праці

Умови праці обумовлюються з працівником ще до його працевлаштування. Однак в процесі діяльності підприємства часто виникають ситуації, коли керівник в односторонньому порядку їх змінює. При цьому народжується колективний трудовий спір, в якому сторони намагаються вийти з ситуації, що склалася.

Роботодавець уникне таких конфліктів, якщо всі зміни умов праці буде погоджувати з працівниками заздалегідь. Адже компроміс завжди можливий - потрібно лише його знайти.

Причина 2. Невиплата заробітної плати

Величезна кількість колективних трудових спорів виникає через невиплату зарплати, компенсацій, премій. Незважаючи на те, що такі дії з боку роботодавця чреваті порушенням стосовно нього адміністративного або навіть кримінального провадження, такі конфлікти досі не рідкість. Виникають вони через безвідповідальність керівників або фінансової неспроможності підприємства.

Причина 3. Відмова в наданні відпустки співробітникам

Кожен працюючий громадянин має конституційне право не тільки працювати і отримувати за це гроші, а й відпочивати. Порядок надання відпусток регулюється законодавством у сфері праці.

Однак деякі недалекоглядні керівники намагаються всіляко обмежити в цьому праві своїх працівників. Такі дії підлягають правовій оцінці в службі по врегулюванню колективних трудових спорів, якщо стосуються всього колективу.

приклад

Співробітники бухгалтерії ТОВ Респект ось уже 3 роки нормально не ходили у відпустку. Те квартальні, то річні звіти, то перевірка.

Керівник відділу має звичку затягувати з відпусткою бухгалтерів або відкликати їх з відпочинку з будь-якого приводу замість того, щоб підняти питання про наймання додаткової пари людина для вирішення всіх питань в штатному порядку.

В ході виниклого колективного трудового спору, сторони та їх представники прийшли до висновку про неправомірність дій начальника відділу. Керівництво компанії затвердило графік відпусток і заборонив його порушувати без згоди співробітників.

Причина 4. Порушення умов трудового договору

Трудові договори включають більшість аспектів взаємовідносин між співробітниками і керівництвом компанії. Вони бувають індивідуальні і колективні, що не заважає порушувати і ті і інші роботодавцю.

Типовий випадок порушення - співробітників залучають до виконання невластивих обов'язків без жодних наказів і доплат. Колективний трудовий спір розглядається примирною комісією у разі незгоди колективу, наприклад, з порушенням порядку преміювання.

3. У якому порядку розглядається колективний трудовий спір - 6 основних етапів

Врегулюванням конфліктів колективу з роботодавцем займаються різні структури - як державні, так і громадські. При цьому вибір залишається за співробітниками. Найчастіше працівники просто направляють своїх обраних представників до роботодавця і намагаються домовитися.

Другий варіант - створення спеціальної комісії на підприємстві, яка проводить примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів. Сприяння у врегулюванні конфлікту надає також суд і трудова інспекція.

Прийнято виділяти наступні етапи вирішення колективних трудових спорів.

Етап 1. Визначення предмета спору

На цьому етапі колектив виробляє конкретні претензії до свого начальства і визначає тематику спору. Формулюються вимоги, з якими представники колективу готові піти до начальства. Потрібно, щоб вони були конкретними, чіткими, бажано із зазначенням норм права, які були порушені.

Етап 2. Спроба врегулювання спору шляхом переговорів

Ведення переговорів з керівництвом по вирішенню колективного трудового спору здійснюють представники трудящих, обрані на загальних зборах. Зі своїми претензіями, оформленими на папері, вони йдуть до керівника і доводять до нього позицію колективу.

При цьому "парламентарі" пропонують свій шлях вирішення проблеми. Через 2 дні свою відповідь має дати роботодавець. Якщо вдається домовитися, то конфлікт вичерпаний.

Етап 3. Розгляд спору примирною комісією

Якщо компромісу досягти не вдалося, потрібно створювати примирної комісії. На рівні підприємства на це відводиться всього 2 дня за новим законом, на відміну від скасованого ФЗ про порядок вирішення колективних трудових спорів, який давав на це 3 дні. Комісія складається з однакової кількості членів від колективу і роботодавця.

Щоб розв'язати конфлікт, у комісії на підприємстві є тільки 3 дні, а на більш високих рівнях 5 днів. На відміну від комісії по трудових спорах, яка створюється при індивідуальних конфліктах, рішення тут приймається тільки при досягненні угоди, а не шляхом голосування.

Етап 4. Залучення посередників

У разі негативного результату на наступний же день комісія повинна скликати трудовий арбітраж або залучити до участі в примирних процедурах посередника. На обговорення його кандидатури відводиться 2 дні. Ним може стати будь-хто, що розбирається в темі спору фахівець. Головне, щоб він не був зацікавленою особою і не працював на підприємстві.

приклад

На підприємстві Уралсібінвест виник конфлікт між робітниками і адміністрацією на грунті того, що через погано продуманої інвестиційної політики компанії керівництво знизив зарплати на 20% всупереч трудовому договору.

На загальних зборах було вирішено залучити для вирішення спору посередника, який чудово розбирається у фінансових операціях і схемах інвестування. Цей фахівець в ході вивчення документації прийшов до висновку, що зниження зарплат в такому обсязі економічно не обґрунтоване.

Досить було знизити їх тимчасово всього на 5%, щоб через 3 - 4 місяці вийти на колишній рівень доходів. Цю позицію, обґрунтовану розрахунками, керівництво компанії прийняло, і конфлікт було залагоджено.

Посереднику відведено 3 дні на врегулювання конфлікту. Він запитує документи у кожної зі сторін і веде переговори. Його діяльність закінчується складанням угоди або підписанням протоколу розбіжностей. У першому випадку колективний трудовий спір вирішується, ким би він не був ініційований, а в другому його дозвіл переходить на наступний рівень.

Етап 5. Подача заяви для розгляду справи в арбітражному суді

Трудовий арбітраж створюється на умовах угоди між колективом, адміністрацією та трудової інспекцією. Його рішення є обов'язковим для виконання. Цей орган створюється протягом 2 днів на підприємстві і протягом 4 днів на інших рівнях.

На що має право трудовий арбітраж:

  • розглядає обгрунтоване звернення будь-якої зі сторін;
  • запрошувати мають значення документи;
  • дає інформацію в державні та муніципальні органи про прогнозовані наслідки конфлікту;
  • приймає остаточне рішення з проблеми.

На підприємстві рішення щодо колективного трудового спору, підвідомчість і підсудність якого відноситься до компетенції цього органу, приймається за 3 дні, а на більш високих рівнях за 5 днів.

Етап 6. Виконання прийнятого рішення

Рішення, прийняте трудовим арбітражем - закон як для обох сторін. Воно повинно бути виконано беззаперечно. За його невиконання загрожує дисциплінарна відповідальність сторін при вирішенні колективного трудового спору, аж до звільнення винних осіб.

Орган контролює і вимагає виконання своїх рішень. Якщо вони все-таки не виконані, справа передається до суду загальної юрисдикції. В крайньому випадку оголошується страйк.

4. Професійна допомога у вирішенні колективних трудових спорів - огляд ТОП-3 компаній з надання послуг

Приклади складних колективних трудових спорів показують, що для їх вирішення потрібно участь юридично підкованих осіб. Добре, якщо серед трудового колективу такі є.

В іншому випадку рекомендується залучати юриста по трудових спорах, про діяльність якого на нашому сайті є тематична стаття.

Де такого знайти, я зараз розповім.

1) Правознавець

Навіть якщо ви не збираєтеся залучати юриста для безпосереднього вирішення проблеми, його консультація ніколи не завадить. Мабуть, кращої консультаційною компанією зараз вважається Правознавець. Співробітники цієї фірми надають консультаційну допомогу через інтернет, тому мають великі переваги.

Переваги компанії Правознавець:

  • немає необхідності їхати в офіс, проконсультуватися можна прямо з дому;
  • якщо ваше підприємство знаходиться в невеликому населеному пункті, де немає юристів, вам немає необхідності витрачатися на поїздку в місто;
  • вартість онлайн послуг значно нижче.

Щоб отримати консультацію, достатньо зайти на сайт Правознавця і внести свої дані в спеціальну форму зворотного зв'язку. Там же потрібно сформулювати проблему, після чого сплатити послугу. Через деякий час ви отримаєте докладні інструкції і керівництво до дії, яке допоможе вам крок за кроком вирішити трудовий конфлікт.

У компанії Правознавець працює кілька сотень кваліфікованих юристів, багато з яких спеціалізуються саме на трудовому законодавстві. Тому їх рекомендації завжди актуальні і мають практичне застосування.

2) Центр юридичної допомоги

На сайті цієї компанії можна безкоштовно отримати найпростішу юридичну консультацію з різних питань. Уже понад 10 років юристи фірми надають допомогу людям. Сьогодні 97% справ вони виграють, що говорить про хорошу кваліфікацію та досвід. При цьому 62% звернень не доходить до суду - проблема вирішується в досудовому порядку, що економить час і гроші клієнтів.

3) Закон і порядок

Це багатопрофільна юридична компанія, один з напрямків діяльності якої - вирішення трудових спорів. Юристи допоможуть вам вирішити проблему з роботодавцем на будь-якому етапі вирішення спору, від написання претензії до захисту в суді.

Вартість деяких юридичних процедур:

найменування послугиВартість (руб.)
1Консультування по телефону або через сайт0
2Первісна бесіда в офісі0
3Оформлення претензії до вашого роботодавцю5000
4Складання скарги в державну трудову інспекцію6000
5Стягнення зарплати та інших виплат10000
6Відновлення після звільнення на робіт15000
7Стягнення матеріального збитку або заборгованості з працівника15000

5. Страйк як спосіб вирішення колективних трудових спорів - 4 головних правила проведення страйку

Страйк як спосіб вирішення колективного трудового спору сьогодні застосовується рідко завдяки тому, що проблеми вирішуються на більш ранніх стадіях. Однак час від часу працівникам доводиться вдаватися до такої форми протесту проти утиску своїх прав.

Трудове законодавство чітко регламентує порядок проведення страйків, з якого варто виділити кілька головних правил.

Правило 1. Страйк оголошується тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу

Право на страйк встановлено конституцією. Перед її початком скликаються загальні збори, на яке повинна прийти хоча б половина співробітників. Рішення про дату початку страйку приймається на цих зборах, де також вибираються представники для переговорів і формулюються вимоги.

Правило 2. Ніхто не може бути примушений до участі або відмови у страйку

Будь-яке примушування до участі в страйкової акції або відмови від такої участі неприпустимо. Воно карається в адміністративному і кримінальному порядку. Крім того, роботодавець зобов'язаний забезпечити страйкуючих приміщенням для проведення зборів і всім необхідним. Брати участь у страйку або очолювати її мають право профспілки та інші громадські об'єднання.

Правило 3. Страйк закінчується підписанням угоди між сторонами

Логічне завершення страйку - це підписання угоди, в якому чітко викладені всі домовленості і порядок їх виконання. До врегулювання конфліктів в ході страйку іноді приєднуються державні органи. Сторони обов'язково повинні слідувати цій угоді, а порушення загрожує адміністративної та кримінальної відповідальністю.

Правило 4. Рада трудового колективу повинен не пізніше, ніж за 10 днів повідомити про початок страйку

Повідомлення про проведення страйку необхідно звернути роботодавцю за 10 днів. У ньому вказати вимоги, а також мінімум робіт, які будуть виконуватися в ході акції. Обов'язково треба відобразити в цій заяві терміни проведення акції. Страйк буває короткострокової (попереджувальної) і тривалої. Все це потрібно прописати в повідомленні.

На закінчення пропоную подивитися тематичний відеоролик.

6. Висновок

Давайте будемо вирішувати колективні трудові спори цивілізованим шляхом в суворій відповідності з законом. Це дозволить досягти бажаних результатів.

питання читачам

Як ви вважаєте, наскільки добре російські закони захищають права найманого персоналу і який відсоток конфліктів на робочому місці вирішується по закону?

Бажаю вам всього самого найкращого, пропоную оцінити статтю і залишити до неї коментар, в тому числі в соцмережах.

Дивіться відео: Маєш право. Вирішення колективних трудових спорів (Січень 2020).

Loading...